Όροι Ενοικίασης Αυτοκινήτων

1. Ηλικία οδηγού:  Ελάχιστο όριο ηλικίας για κατόχους πιστωτικών καρτών 21 χρόνια και για τους μη κατόχους, καθώς και για τα αυτοκίνητα των κατηγοριών F, H, M, O, V τα 23 χρόνια.

2. Άδεια οδήγησης: Ο οδηγός θα πρέπει να έχει άδεια οδήγησης που να ισχύει και να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία ενοικίασης.

3. Τρόπος πληρωμής: Για την ενοικίαση αυτοκινήτου απαιτείται πάντα μία πιστωτική κάρτα, έστω κι εάν ο ενοικιαστής τελικά εξοφλήσει την ενοικίαση με μετρητά ή χρεωστική κάρτα.

4. Εγγύηση: Προκαταβάλλεται με βάση το μίσθωμα που έχει υπολογισθεί (ελάχιστο όριο € 350) για αυτοκίνητα των κατηγοριών B, C, D, E, F, H, M, O, V. Εξαιρούνται της προκαταβολής οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών αναγνωρισμένων από την KAPARENT Α.Ε..

5. Καύσιμα: Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα αυτοκίνητο με το ρεζερβουάρ πλήρες, όπως όταν το παρέλαβε. Σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεται με το ποσό των καταναλωθέντων καυσίμων πλέον € 7. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του αυτοκινήτου που έχει μισθώσει και να γεμίζει κάθε φορά το ρεζερβουάρ με τον τύπο του καυσίμου που απαιτείται.

6. Ασφάλειες: Όλες οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης, η οποία περιλαμβάνει τις κάτωθι καλύψεις:

α) Θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων έως €500.000.
β) Υλικές ζημιές προς τρίτους μέχρι το ποσό των €100.000.
γ) Πυρκαγιά του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή (μερική ή ολική) προκληθεί στο μισθωμένο αυτοκίνητο μέχρι την εμπορική του αξία κατά το χρόνο του ατυχήματος / κλοπής. Ο μισθωτής πληρώνει για τη ζημιά του αυτοκινήτου της KAPARENT Α.Ε., ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και του επιστρέφεται το καταβληθέν ποσόν όταν και εφόσον η KAPARENT Α.Ε. αποζημιωθεί.
Μικτή ασφάλεια (CDW): Η μικτή ασφάλεια περιορίζει την ευθύνη του μισθωτή για ζημιές του μίσθιου αυτοκινήτου μέχρι του ποσού απαλλαγής, δηλ. για:
α) κατηγορίες B, C, D, E, H απαλλαγή €600 με ημερήσιο κόστος €10.
β) κατηγορίες F, O, M, V απαλλαγή €900 με ημερήσιο κόστος €12.
εφόσον ο μισθωτής δεχθεί τους σχετικούς όρους, όπως αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο με την υπογραφή του. Τα παραπάνω ισχύουν υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Πλήρης Απαλλαγή (FDW): Ο μισθωτής μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από τα προαναφερόμενα ποσά απαλλαγής του CDW , καθώς και από τα διαχειριστικά έξοδα της παρ. 16, καταβάλλοντας επιπλέον το ποσό της ασφάλειας FDW με οικονομική επιβάρυνση €20 (α) και €25 (β) ημερησίως για τις αντίστοιχες κατηγορίες.
Ασφάλεια Κλοπής (TPC): Ο μισθωτής απαλλάσσεται από την ευθύνη για κλοπή του αυτοκινήτου, εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλει ημερησίως το ποσό των: €4 για τις κατηγορίες B, C, D, E, H, και €7 για τις κατηγορίες  F, O, M, V. 
Ασφάλεια οδηγού και επιβαινόντων (PAI): Η ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος καλύπτει αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, ολική ή μερική ανικανότητα έως €15.000 για τον οδηγό και κάθε επιβάτη. Το ανώτατο όριο αποζημίωσης για κάθε ατύχημα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των €15.000. Η ασφάλεια αυτή προσφέρεται αντί €5 ημερησίως.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία Ανωτέρω Ασφαλιστική Κάλυψη Δεν Ισχύει:

  • Για οτιδήποτε συμβεί στο αυτοκίνητο κατά τη μεταφορά του με πλοίο.
  • Για οτιδήποτε συμβεί και διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
  • Για ζημιές που έχουν προκληθεί από οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
  • Για ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στα ελαστικά, στους καθρέπτες και την κεραία.
  • Για προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο.
  • Για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μη δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
  • Για ατυχήματα για τα οποία ο μισθωτής δεν έχει ενημερώσει τον σταθμό της KAPARENT Α.Ε. και καταθέσει/υποβάλλει σχετική δήλωση ατυχήματος, όπως ορίζεται από τη Ελληνική Νομοθεσία, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του.

Η Ζημιά ή Απώλεια του αυτοκινήτου καταβάλλονται άμεσα από τον μισθωτή ακόμα και εάν αυτός καλύπτεται ασφαλιστικά από τη χρεωστική/πιστωτική του κάρτα. Σε αυτή την περίπτωση, υποχρεούται να πληρώσει στην KAPARENT Α.Ε. ολόκληρο το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του αυτοκινήτου.

7. Παραδόσεις-Παραλαβές: α) Εκτός των σταθμών της KAPARENT Α.Ε. και εντός των ορίων των πόλεων: €5. β) Εκτός των ορίων των πόλεων: €0,50/χλμ (με ελάχιστη χρέωση €10). γ) Παράδοση ή παραλαβή εκτός ωραρίου λειτουργίας των σταθμών: €15. δ) Παράδοση-παραλαβή σε αεροδρόμια: 5% επιβάρυνση επί της συνολικής τιμής της μίσθωσης. ε) Για παράδοση-παραλαβή σε διαφορετικό σταθμό από αυτόν της παραλαβής, ο μισθωτής επιβαρύνεται με τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των δύο σταθμών αντί €0,50/χλμ και επιπλέον €10.

8. Επιπλέον οδηγός: €3 ημερησίως.

9. Παιδικά καθίσματα: €3 ημερησίως και διατίθενται μόνο μετά από κράτηση.

10. Αλυσίδες χιονιού: €3 ημερησίως και διατίθενται μόνο μετά από κράτηση.

11. Οδική Βοήθεια: Παρέχεται όλο το 24ωρο.

12. Φόροι: Όλες οι παραπάνω χρεώσεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ, όπως αυτός καθορίζεται από το κράτος, καθώς και 2% Δημοτικό Φόρο.

13. Εκμίσθωση έξω από τα σύνορα: Πελάτες που επιθυμούν να βγουν έξω από τα ελληνικά σύνορα με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο της KAPARENT Α.Ε., οφείλουν να λάβουν προηγούμενη έγγραφη έγκριση της KAPARENT Α.Ε..

14. Μεταφορά με πλοίο: Επιτρέπεται μόνο με έγγραφη έγκριση της KAPARENT Α.Ε..

15. Τροχαίες παραβάσεις-Πρόστιμα: Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές επιβαρύνουν το μισθωτή.

16. Διαχειριστικά έξοδα: Σε περίπτωση ατυχήματος, ο οδηγός επιβαρύνεται με το ποσό των €30 για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων ατυχήματος, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του και δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

17. Οι τύποι των αυτοκινήτων που εμφανίζονται στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικοί. Σε ειδικές περιπτώσεις, η KAPARENT Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιονδήποτε τύπο αυτοκινήτου με άλλον της ίδιας κατηγορίας (ή ανώτερης), χωρίς επιπλέον χρέωση.

 

Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.