Όροι Λειτουργίας & Διαφύλαξη Προσωπικών Δεδομένων

Όροι λειτουργίας και χρήσης

Η ιστοσελίδα www.kaparent.gr λειτουργεί υπό την διαχείρηση της Καψιώχας A.E., αποκλειστικής δικαιοδόχου του ονόματος KAPARENT στην Ελλάδα, εταιρίας που συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και εδρεύει στο 3o χλμ. Άρτας - Ιωαννίνων, 47100.

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

Ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για τις υπηρεσίες αυτές καθώς και για τις τιμές και των όρων αυτών (Οι τιμές που αναφέρονται ισχύουν μόνο για κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας)

Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα των σελίδων και οθονών καθώς και κάθε είδους υλικό και πληροφορίες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα και η μορφή τους, αποτελούν ιδιοκτησία της Καψιώχας A.E. Χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Καψιώχας A.E. δεν επιτρέπεται η εν μέρει ή εξ ολοκλήρου αντιγραφή, τροποποίηση, μεταβολή, έκδοση, εκπομπή, διανομή, πώληση ή μεταφορά υλικού της ιστοσελίδας ή του πηγαίου κώδικά της. Ωστόσο, τα περιεχόμενα μπορούν να εκτυπωθούν για προσωπική μη εμπορική χρήση του επισκέπτη. Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων (Άρτα).

Ακριβής και πλήρης ενημέρωση – Περιορισμοί Ευθύνης

Η Καψιώχας A.E. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας να είναι ακριβείς και να συνάδουν με τα τελευταία δεδομένα. Ωστόσο, η Καψιώχας A.E. δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά.

Η Καψιώχας A.E. δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια στην διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας, παρεμβολές, πλαστοπροσωπεία, παραβίαση κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας και για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε παράβαση των παραπάνω όρων από την Καψιώχας A.E. ή τους υπαλλήλους αυτής.

Η Καψιώχας A.E. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό ή στο λογισμικό του χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής ή/και της σύνδεσής της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές του διαδικτύου.

Η Καψιώχας A.E. μπορεί να μεταβάλλει τις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Για την αποτελεσματική επίτευξη ορισμένων υπηρεσιών είναι απαραίτητο οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας να δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζονται «προσωπικού χαρακτήρα».

Η διαχείρηση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν 2472/1997, Ν 2779/99, ΠΔ 207/1998, ΠΔ 79/2000 και άρθρο 8 Ν 2819/2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ)

Η Καψιώχας A.E. με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις αρμόδιες αρχές).

Σημείωση: Η υποβολή προσωπικών δεδομένων από χρήστες κάτω των 18 ετών, δεν είναι επιτρεπτή.

Έλεγχος προϋποθέσεων χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων

Η Καψιώχας A.E. τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένο μέλος. Όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή ή την διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων και δύνανται εν γένει να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν μέσω της σελίδας επικοινωνίας. Η Καψιώχας A.E. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαγραφούν οι πληροφορίες αυτές από τα αρχεία της.

Η Καψιώχας Α.Ε. δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί και να ελέγχει τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους χρήστες και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά.

Υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα περιέχει υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, που λειτουργούν από τρίτους, οι οποίοι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Καψιώχας A.E. Οι ιστοσελίδες αυτές έχουν ξεχωριστούς όρους εμπιστευτικότητας και για τον λόγο αυτό ο χρήστης θα πρέπει να τους ελέγξει πριν κάνει χρήση τους. Σε καμία περίπτωση η Καψιώχας A.E. δε φέρει ευθύνη για τις μεθόδους και κανόνες εμπιστευτικότητας καθώς και των περιεχομένων τους και η χρήση τους γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Cookies

Όταν χρησιμοποιείται το διαδίκτυο, μπορεί να αποθηκευτούν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μικρά προγράμματα γνωστά ως cookies. Αυτά τα προγράμματα δεν επιτρέπουν την πρόσβαση της Καψιώχας A.E. στα αρχεία του υπολογιστή και δεν χρησιμοποιούνται για την συγκέντρωση προσωπικών πληροφοριών.

Οι περισσότεροι οδηγοί πλοήγησης (internet browsers) δίνουν την δυνατότητα να διαγράψει ο χρήστης αυτά τα προγράμματα πριν ακόμη αποθηκευτούν στην μνήμη του υπολογιστή.

Κράτηση

Με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στην ιστοσελίδα και την περάτωση της διαδικασίας, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στην Καψιώχας A.E. να παράσχει υπηρεσίες μίσθωσης οχημάτων. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.

Επιβεβαίωση κράτησης

Σε περίπτωση κράτησης μέσω της ιστοσελίδας ο χρήστης θα λάβει από την Καψιώχας A.E. επιβεβαίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) εντός τριών ημερών. Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγξει αμέσως την ορθότητα όλων των στοιχείων της επιβεβαίωσης. Η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών και αποκλίσεων σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης.

Τρόποι Πληρωμής

Μέσω πιστωτικής κάρτας

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εξόφλησης μέσω πιστωτικής κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

Με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα εξόφλησης μέσω κατάθεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς που του ανακοινώνονται μετά από αίτημά του.

Μετρητά

Ο χρήστης δύναται να εξοφλήσει το συνολικό κόστος ενοικίασης τοις μετρητοίς.

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής είτε μετρητοίς είτε με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης, είναι απαραίτητη η πιστωτική κάρτα για λόγους εγγύησης (π.χ. διαφορά βενζίνης, ζημιά κλπ).

Ακυρώσεις

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω της ιστοσελίδας μας, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η Καψιώχας A.E. δικαιούται να ζητήσει από τον χρήστη ή να παρακρατήσει από τυχόν πληρωμή του την καταβολή ακυρωτικού τέλους αξίας 10,00 ευρώ με ΦΠΑ ανά κράτηση. (Η καταβολή ακυρωτικού τέλους ισχύει και για κρατήσεις με ημερομηνία παραλαβής αυτοκινήτου μικρότερη των 15 ημερών). Οι ακυρώσεις πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην: Καψιώχας A.E., 3o χλμ. Άρτας - Ιωαννίνων, 47100 ή στο φαξ: 26810 51548 ή στο email: sales@kaparent.gr

No-shows

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η Καψιώχας A.E. θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. H Καψιώχας Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον χρήστη όλη τη διάρκεια της ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση.

Απόρριψη κράτησης

Η Καψιώχας A.E. διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης εντολών για κράτηση που καταχωρούνται από τον χρήστη, σε περίπτωση που ο τελευταίος παραβιάσει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Γενικές Διατάξεις

Η χρήση της ιστοσελίδας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Eurobank έχει αναλάβει την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών σας εξασφαλίζοντας σας απόλυτη ασφάλεια. Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας, δίνετε την εντολή να χρεωθεί σε αυτή το ποσό της παραγγελίας σας. Η χρέωση θα πραγματοποιηθεί μετά την επεξεργασία της εντολής από την Eurobank, και το ποσό της χρέωσης θα αποτελεί καταβολή έναντι της αξίας μίσθωσης του αυτοκινήτου που αναφέρεται στην κράτηση. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο και με δική της ευθύνη, η Καψιώχας A.E. δεν μπορέσει να κάνει αποδεκτή την κράτηση, τότε το ποσό χρέωσης επιστρέφεται στην ίδια κάρτα. Σε περίπτωση που ο χρήστης με δική του ευθύνη ακυρώσει την κράτηση, τότε από το ποσό της επιστροφής παρακρατείται το ακυρωτικό τέλος που προβλέπεται παραπάνω.

Τα στοιχεία της κάρτας σας περνάνε σε ασφαλή σελίδα της Τράπεζας. Η Eurobank ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί τη τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer) 128bit. Το SSL είναι παγκόσμιο standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία 128bit.

Για την αναγνώριση μίας κρυπτογραφημένης συναλλαγής SSL θα παρατηρήσετε στον browser ένα μικρό κίτρινο λουκέτο και μετά θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα https://. Ο υπολογιστής σας μέσω της κρυπτογράφησης SSL στέλνει το αίτημα του στον server της Τράπεζας. Ο server στέλνει πίσω στον υπολογιστή σας, το πιστοποιητικό ασφαλείας, την επιβεβαίωση της  επίσκεψης σας στην σωστή σελίδα και το δημόσιο κλειδί σας. Στην συνέχεια, ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί έτσι ώστε να κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες (π.χ. αριθμό κάρτας) και τις αποστέλλει στον server που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει.